Säkerställ med TalentQ – personlighetstest

 

TalentQ –  olika verktyg som kan hjälpa dig med framgångsrika rekryteringsprocesser och utveckling av medarbetare och ledare.

TalentQ visar vilka områden som ger viktig information om den enskilda kandidatens personlighet, potential, värderingar och motivationsfaktorer. Analysen bygger på individens självskattning.

Områden där jag har använt TalentQ som personlighetsanalys är analyschefer, analytiker, data scientist, marknadschefer och försäljningschefer.

TalentQ användningsområden:

 • Rekrytering
 • Second opinion vid rekrytering
 • Utveckling av medarbetare och ledare

Läs mer om TalentQ på deras hemsida

Kontakta oss här så berättar vi mer!

15 + 15 =

Motivation och Drivkraftspaket

Bli en vinnare och mer framgångsrik i ditt arbete genom insikter i dina drivkrafter och motivatorer. Förstå varför vissa uppgifter känns motiga.

 • Få djupare insikt om dina karaktärsdrag
 • Utveckla dig och din karriär eller förbered dig för ett karriärsteg.
 • Få insikt och förståelse i vad som motiverar och engagerar dig.

Innehåll:

Tester online

Drives – Dina Drivkrafter Identifierar värderingar och motivation (30 min)
Dimensions – Personlighet: Kartlägger din beteendestil och din personlighet i arbetet. (30 min)

Återkoppling 1,5-2 tim

Återkoppling med fokus på utveckling och motivation. Genomförs i Stockholm, Gamla Stan eller via FaceTime vid behov från distans.

Erbjudande under januari & februari 4450 kr exkl moms.

Om DRIVES

När du förstår vad som motiverar dina medarbetare, kommer du att veta hur man håller dem entusiastiska, drivna och effektiva. Drives hjälper dig att skapa en positiv kultur inom din organisation och hjälper dig att få människor engagerade och minska personalomsättningen.

Varför det är viktigt att mäta motivation och engagemang?

Hur en person presterar på arbetet beror på mer än bara deras kompetens. Att ha nödvändiga förmågor och färdigheter räcker inte – det är individens motivation/engagemang i kombination med kapacitet som ger optimal prestanda.

Att förstå vad som motiverar personalen, är därför en viktig bit av talent management. Människor trivs bäst i de miljöer där det finns den bästa matchningen mellan jobb, organisation och deras förmåga och värderingar. Att hitta denna balans kan vara en utmaning för organisationen och medarbetaren, men undersökningar visar att när det händer, finns det tydliga fördelar som t.ex:

 • Högre lönsamhet
 • Högre produktivitet
 • Lägre personalomsättning
 • Högre kundnöjdhet

DRIVES PAKET – FÖRETAG

Hur bör du som chef coacha dina medarbetare på bästa sätt?

Här får du ett kraftfullt verktyg som mäter 16 olika drivkrafter hos medarbetarna.

 • Identifiera medarbetarnas drivkrafter
 • Öka insikten för vad som engagerar dina medarbetare
 • Konkreta förslag på hur du som chef arbetar med drivkrafterna

Drivkrafter Medarbetare
Online-enkät som fokuserar på värderingar, motivation och drivkrafter, 30 min

Återkoppling med konsultation
90 minuter återkoppling med erfaren beteendekonsult

Återkoppling Chef
60 minuter återkoppling utifrån test och samtal med medarbetaren

Rapportering Chef
Rapport med sammanfattning inklusive tips till dig som chef