Effektivare kommunikation med Pussel DISC

Effektiv kommunikation genom Pussel DISC –  ett analysverktyg som är opartiskt och enkelt.

Vid ökad självkännedom ökar sannolikheten att du kan förstå andra. Innan du kan förstå andra behöver du kunna förstå dina egenskaper och drivkrafter. Först därefter ökar möjligheten till att kommunicera och förstå andra.

Pussel DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation.

I våra individuella kommunikationsstilar finns alla färger med i olika styrkor och blandningar. Det är just det som utgör vår personliga kommunikationsstil. De olika beteendestilarna belyses dessutom med hjälp av färger och pusselbitar.

Pussel DISC Multidimensionell – Det här får du veta!

  • En nyanserad och dynamisk beskrivning av ditt beteende och din kommunikationsstil
  • Alla delar i rapporten är personligt kopplade till dig
  • Dina energitjuvar
  • Dina naturliga styrkor och hur du blir medveten om dina utvecklingsområden

Dominans – RÖD

Personliga mål:
• Att ha läget under kontroll
• Att klara utmaningar

Tid ska användas till:
• Göra något konkret
• Avsluta gamla uppgifter, påbörja nya
• Söka ansvar

Tidsfällor:
• Ta på sig för mycket ansvar
• Hantera allt med högsta prioritet

Stressymptom:
• Brandkårsutryckningar
• Impulsiva beslut

Stressrespons:
• Driva egna mål
• ”Så här blir det…. ”

Influens – GUL

Personliga mål:
• Att bli förstådd, accepterad och delaktig
• Att glädja andra

Tid ska användas till:
• Göra något roligt
• Göra så många saker som möjligt
• Hitta på något nytt

Tidsfällor:
• Har för många järn i elden
• Bristande prioritering

Stressymptom:
• Bränna ut sig för att inte tappa andras acceptans
• Ändra beslut

Stressrespons:

• Självförsvar ”Vad gjorde du … ?

Stabilitet – GRÖN

Personliga mål:
• Att upplevas som lyhörd
• Att andra mår bra

Tid ska användas till:
• Stödja andra
• Lösa konflikter
• Skapa relationer

Tidsfällor:
• Väntar på att andra ska visa vägen
• Försöka ta sig tid för många

Stressymptom:
• Undvika ansvar
• Bli irriterad
• Hålla sig i bakgrunden

Stressrespons:

• Fly från ansvar
• ”Hjälp mig”

Konformitet – BLÅ

Personliga mål:
• Att visa självkontroll
• Att minimera risker

Tid ska användas till:
• Samla och analysera fakta
• Gå på djupet
• Skapa struktur

Tidsfällor:
• Bristande känsla för hur lång tid som krävs
• Kräva för mycket information

Stressymptom:
• Beslutsförlamning
• Omständliga diskussioner av oviktiga detaljer

Stressrespons:
• Gå in i huvudet
• “Vänta lite… ”

Ja, jag vill veta mer!

Genom att du fyller i detta formulär samtycker du till att VC Consulting lagrar de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

4 + 1 =

Drivkraftsanalysen Moroten
– Vad motiverar dig och din arbetsgrupp ?

Drivkraftsanalysen Moroten är ett bra sätt att gå vidare. Analyserna kan ge svar på hur ledare och medarbetare fungerar tillsammans och belysa var eventuella samarbetssvårigheter kan finnas.

Drivkraftsanalysen Moroten är en analys som används för att ta reda på vad som motiverar olika människor i arbetslivet. Det är ett användbart hjälpmedel i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation. Resultatet belyser vilka motivationsfaktorer som är starka, respektive svaga hos individen. Moroten är ett bra komplement till Pussel DISC.

Ensize drivkraftsanalys Moroten bygger till viss del på Dr. Eduard Sprangers (1882-1963) tankegångar i boken ”Types of men” (1928), där han identifierar olika faktorer som ger svar på varför människor handlar som de gör. Där beskrev han sex attityder som påverkar våra val av handlingar. Han ansåg att attityderna var hierarkiska och att varje persons två starkaste attityder skulle påverkade de andra fyra, olika mycket. Valet av en handling skulle enligt Spranger hämtas ur de två starkaste attityderna.

Användningsområden:

  • Motivation
  • Utvecklings -och lönesamtal
  • Rekrytering

Om du vill veta mer: Gör en utvecklingsresa med en effektiv analysmetod