Personlighetsanalyser

Vi erbjuder olika typer av personlighetsanalyser, både för team och individ. En analys hjälper dig att förstå dig själv och hur du fungerar i olika situationer. Vid ökad självkännedom ökar sannolikheten att du kan förstå andra. Innan du kan förstå andra behöver du kunna förstå dina egenskaper och drivkrafter. Först därefter ökar möjligheten till att kommunicera och förstå andra.

Du kan även ha nytta av personlighetsanalyser när du ska rekrytera personal eller ska sätta samman en grupp människor.

Pussel DISC

Pussel DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation.

Läs mer om Pussel DISC

TalentQ

TalentQ –  olika verktyg som kan hjälpa dig med framgångsrika rekryteringsprocesser och utveckling av medarbetare och ledare. TalentQ  visar vilka områden verktygen ger viktig information om den enskilda kandidatens personlighet, potential, värderingar- och motivationsfaktorer. Analysen bygger på individens självskattning.

Läs mer om TalentQ

pussel DISC
talentQ