DISC – Team

Seminarie – Kommunicera med färger

Här lär deltagarna sig att undvika missförstånd och förbättra sin kommunikation. Till grund ligger DISC-teorin utvecklad av Dr William Moulton Marston.

DISC är ett av världens mest använda analysverktyg och förklarar varför vi handlar som vi gör i olika situationer. Man får en ökad förståelse för sin egen beteendestil, sina styrkor och förbättringsområden. Dessutom visar färgspråket tydligt hur man kan kommunicera mer effektivt med sina kollegor, medborgare, leverantörer och andra samarbetspartners.

Läs mer om DISC och de olika färgerna här

 

Upplägg

Före:

 • Samtliga i gruppen gör DISC-analys, tar ca 10 minuter
 • Vi träffas för ett förmöte när alla svarat och diskuterar gruppens situation

Under:

 • Samtliga får sin personliga rapport
 • Upplägg på seminarium (gärna 2-3 timmar)
 • Färgernas betydelse och interaktion med varandra
 • Personliga rapporter
 • Vilken färg har motparten?
 • Hur möter jag andra med olika profil, olika färger
 • Gruppdynamiken (hela gruppens styrkor och dynamik)
 • Exempel från andra organisationer och företag i verkligheten

Efter:

 • Dokumentation i pdf-format
 • Utvärderingsmöte med aktuell kontaktperson, ca 2 veckor efter genomförandet

Seminariet anpassas till er vardag.

Det här uppnås:

 • Ökad förståelse för hur man själv uppfattas och vad det får för konsekvenser
 • Ökad förståelse för andra människor
 • En insikt om att jag behöver anpassa min kommunikation till olika människor
 • Bättre kommunikation med kunderna genom ökad förståelse och färgstrategi

Fördelarna är:

 • Personlig utveckling genom nya insikter
 • Ni får ett gemensamt språk som underlättar att prata om er själva, andra och varandra
 • Ni blir vassare och mer effektiva i er kommunikation externt
 • Ni blir ännu bättre på att internt diskutera utmaningar i olika grupper och situationer

Kommunicera med färger är ett effektivt seminarium för utveckling av individer och grupper. Upplägget fungerar mycket bra för personer som samarbetar i olika konstellationer.

Ja! Jag är intresserad av seminariet "Kommunicera med färger"

2 + 14 =

Vi passade på att göra disc-analys på alla medarbetare i samband med en nyrekrytering. DISC svaren gav jättebra kunskap om vårt team och blev en bra start på samarbetet med den nyanställde.

Sveriges Tidskrifter