DISC – Individ

DISC är en kommunikationsanalys som beskriver olika beteendestilar. Metoden bygger på insikter om varför vi agerar som vi gör. Du får en ökad insikt om ditt specifika beteende och kunskap, om hur du kan använda din fulla potential och använda dina styrkor på ett effektivt sätt. Du blir bättre på att förstå och bli förstådd. Därmed blir du mer framgångsrik i ditt arbete.

I alla tider har beskrivningar av mänskligt beteende hjälpt människor att utveckla och förstå sitt sätt att reagera och agera i olika situationer. Alla har olika beteendestilar. Under analys och coachning får du insikt i din specifika beteendestil.

DISC använder ett tydligt och visuellt förklarande färgkodsystem för att identifiera de olika beteendestilarna på ett överskådligt sätt.

Läs mer om DISC och de olika färgerna här

Hur reagerar de olika beteendestilarna på förändring?

Ja!
Förändring är av godo.
När ska det vara klart?

Vad kul när det händer någonting nytt.
Jag vill vara med och påverka och möta nya människor.
Vilka ska vara med?

Jag är tveksam.
Jag vill veta varför.
Vi vet ju vad vi har…

Hur har ni tänkt nu?
Är det logiskt?
Hur ska det genomföras?

Gör en utvecklingsresa med en effektiv analysmetod

Genom att förstå din beteendestil och bakomliggande drivkrafter får du ett personligt verktyg till att nyttja dina unika styrkor och använda dina resurser bättre.

Analys och coachning

Analys av ditt grundläggande beteende samt analys av ditt anpassade beteende.  Du får insikt i på vilket sätt du kan använda dina styrkor på bästa sätt och i vilka situationer de inte kommer till sin rätt. Hur skapar du situationer och miljöer där du kan uppnå det du strävar efter?

Användningsområden:

Underlag för personlig coachning,  för ledarskap eller i säljsammanhang.

Konkreta resultat:

  • Du lär dig anpassa din kommunikation.
  • Förbättrad kommunikation med kunder och externa kontakter.
  • En insikt om att jag behöver anpassa min kommunikation till olika människor
  • Ökad förståelse för hur man själv uppfattas och vad det får för konsekvenser
  • Förmåga att se och skapa situationer där du kan använda dina styrkor på ett fördelaktigt sätt.

Detta ingår:

  • Grundläggande pussel DISC-analys med beteendekartläggning.
  • Återkoppling av certifierad coach med genomgång av beteende och styrkor.
  • Dokumentation, självskattningsanalys och individspecifika rapporter.

Analys och coachning ca 90 min

Ja! Jag är intresserad av en DISC-analys

15 + 3 =