Dags för medarbetarsamtal?

Dags för medarbetarsamtal?

De 7 drivkrafterna Att veta vad som motiverar människorna i din arbetsgrupp och på ditt företag underlättar beslut och val av belöningssystem. Är det pengar, bekräftelsen, att du gör gott här på jorden, eller är en rättvis värld allt som betyder något? Om en person...
Vilken färg är du? Vilket färg har de i ditt team?

Vilken färg är du? Vilket färg har de i ditt team?

DISC analysen är ett superenkelt verktyg som underlättar kommunikation mellan människor. Kommunikation kan vara tydlig och otydlig. Ord som du använder kan värderas på ett annat sätt av personen som läser eller hör ordet. Det är det som gör att något som borde vara så...