När du vill nå dina mål kan det vara bra att vara medveten om dina värderingar, din motivation och din energi. Den här bloggen handlar om att du ska börja vaska efter din motivation och värderingar. I slutet av bloggen berättar jag om mina motivatorer och värderingar.

Motivation

Min motivation och längtan

Förtydliga dina mål, nå framgång med ditt karriärval

För att komma underfund med vad som motiverar dig kan det vara bra att veta vilka värderingar du har. De påverkar ditt sätt att agera och hantera din väg framåt. Mål är dynamiska och föränderliga medans dina värderingar är grundläggande och oftast oföränderliga, de kan förändras och påverkas över längre tid.

Det finns olika orsaker  till att arbeta med sina värderingar och motivation,  de kan ge dig en skarpare vision att  jobba emot.

Att arbeta med sina värderingar kan dig följande hjälp på vägen:

 • Bli tydligare med vad som är viktigt för dig.
 • Identifiera dina värderingar
 • Hitta vad som motiverar dig
 • Får idéer om hur du kan upprätthålla din positiva energi
 • Tänka och bevara positiva tankar

Frågor att reflektera över

 • Vad driver mig framåt?
 • Vad är viktigt för mig i mitt liv?
 • Vad är viktigt i mitt privatliv och i mitt arbete?

Ditt perfekta ögonblick

Sätt in dig i ett ögonblick du minns är det perfekta, en period, plats eller ett ögonblick när du kände att allt stämde!

Vad var det som hände, känn efter.

 • Vilka känslor hade du i kroppen?
 • Vad tänkte du i ditt ”perfekta ögonblick”?
 • Vad gjorde du i ditt ”perfekta ögonblick”?
 • Var du ensam eller tillsammans med andra?
 • Vad kan du när du är i ett tillstånd där allt känns perfekt

Skriv ned och reflektera över dessa frågor, gärna på ett papper eller i en anteckningsbok. Förmodligen blir du medveten om fler värderingar än du trodde.

Motivation

Att notera det som glädjer dig

Motivation

Motivation kommer ifrån latinska ordet ”moere” och betyder rörelse eller flytta.

Motivation skapar och bibehåller ett målinriktad beteende och ger anledning till en rörelse framåt. Latin: motivum {uttal: måti´vumm} ’satt i rörelse’; av movere {måve´re} ’röra’, ’sätta i rörelse’.

Motivation kan komma och gå, det kan upplevas under längre och kortare tid. När vi är motiverade blir du i regel mer driven, effektivare och har högre energi och kan arbeta mot dina satta mål.

Vad motiverar dig?

Försök svara på följande frågor för att ta reda på vad som motiverar dig på ett arbete/företag.

 • Vad motiverar dig?
 • Vad gör mig glad?
 • Vad ger mig energi?
 • Vad är jag tacksam över?

Skriv ned tre saker som gjort dig glad idag eller de senaste dagarna

Vad gjorde det att det kändes bra?

Vad gjorde dig glad senast?

Vilken av dina styrkor använde du?

Motivation

Att träna på att vara tacksam

En övning för att känna dig mer optimistisk och glad!

Försök att skriva ned minst tre positiva händelser varje dag. Du kan även skriva vad du är tacksam över.

Du kommer förmodligen märka att det blir lättare för varje dag men att du kommer att känna dig mer optimistisk och glad.

Det som motiverar mig är att lära andra om sin personliga utveckling, att utvecklas i på olika sätt och former. Jag värdesätter och motiveras av frihet, kärlek och mod. Det är tre av mina nycklar för att känna mig motiverad och engagerad.

Namaste Veronica