Veronica Carlson

Hur framgångsrikt är det att tänka ut möjligheter? Cirka 90% av det du tänker har du tänkt tidigare. Nya tankar och idéer kräver att du gör något annat, dvs bryter dina egna mönster. De flesta av oss lever i en autopilot värld. Inne i vår komfort zon. Det mesta av det fantastiska i livet upplevs utanför komfortzonen. Dina möjligheter ligger utanför komfortzonen och med en avslagen autopilot.

Vill du uppleva något mer i livet,  handlar det om att kliva ur autopiloten och göra val för dig.

Välja att vara lycklig, välja att vara tacksam, välja att känna kärlek, välja att känna glädje.
Välja kärlek. Vara tacksam för andra. Njuta av dig, njuta av att du lever. Välja dig!

Tips & Råd?

En förändring sker inte med tips och råd. Förändring sker genom frågor om tankar och idéer. Samtal är den mest effektiva metoden. Skicka sms eller mejl ger inte ett resultat som finns kvar. Samtal ger mig möjlighet att ställa frågor, se reaktioner, analysera och bedöma svårigheterna med att nå valen.

Det gäller att komma förbi de osynliga hinder som präglat din autopilot och som skapar begränsningar. När du kommer till insikt om dessa präglingar sker förändringen på djupet inom dig.

Förändring som håller och består.

Mina mål som terapeut är att hjälpa dig att utvecklas och fördjupa dina kunskaper om dig, din historia med compassion.

Allt för att du ska känna trygghet och en mer balanserad tillvaro.

Att komma i kontakt med mig :  Mitt erbjudande