Alla dessa sommarutmaningar #summerchallange
Mitt i prestationens sköte. Vi behöver träna på att vara, mer än på att göra. Att utmana sig själv kan gå bra om förmågan till självreglering finns. Att du är medveten om när du ska vila eller bara göra utan prestation. När du vet att du ska sätta gränser, när du lyssnar på din inre röst om att här är det bra, behöver inte pusha på mer.

Det är inte helt enkelt, när vi lyssnar mer på världen utanför än världen inom oss. Vi slutar att lyssna på oss själva när vi är barn, vi börjar att lyssna på världen utanför, mer än på oss själva. För alla andra har rätt. Eller?

Din inre vägledare kanske har haft en lång ”semester” och behöver få bryta igenom år och skal av skydd och andras tyckanden och dömande.

Jag får arbeta varje dag med att behålla min inre röst och min kontakt för att inte ”luras” in i nåt med mitt ego. Jag arbetar med min medvetenhet, så fort jag går in prestation, försvinner glädjen. Jag ser det hos andra, och frågar om det går bra att delta ändå. Ibland tar prestationsångesten ta över och personen vill inte delta. Prestationsångesten begränsar vår möjlighet till utveckling, vi väljer hellre att avvika. Rädslan för att göra bort sig är större än viljan att prova. Vi är fängslade av rädslan och glädjen försvann med tryggheten.

Din kontakt med dig själv, vägleder dig om du lyssnar. 

Kontakten med dig är värdefull, som du kan vända dig till när du undrar hur du mår. Jag har utmanat mig själv i många år på olika sätt, när jag tappade kontakten periodvis, kände jag att jag var på fel väg. Din kontakt är den du går till meditativt och frågar. Hur känns det här för mig? Din inre vägledare.

Jag tar kontakt med mig varje dag för att behålla den. 

Nyfiken på mer? Kontakta mig Veronica https://www.iamveronica.se/valkommen-mer-om-mig/