http://Ovisshetens land blogg Veronica Carlson

När vi var små blev vi skickade på rummet när vi grät eller visade ilska. Det är inte okay att visa ”negativa” känslor.

Kom UT när du är snäll eller glad igen. WHAT ??

”Jag hade en docka som hette Skrållan, när jag drog i snöret i sidan sa hon -Jag är snäll igen. Jag minns att jag drog i snöret när jag ville säga till mamma, att jag var snäll igen”

De flesta av oss lär sig under barndomen att bita ihop för att vara familjen till lags och bli omtyckt. Vem vill bli exkluderad ur gruppen FAMILJ och bli utskickad till ovisshetens land.

Barnet lär sig snabbt att det inte är ett bra sätt att vara ledsen om man vill få närhet och vara med familjen. Barnet lär sig att bita ihop och inte uttrycka sina känslor.

Skapa trygghet

Vi skapar egna säkerhetsstrategier för att få trygghet i vårt liv. Vi människor föds innan våra hjärnor är färdigutvecklade, vi är den mest sårbara ungarna på jorden. Vår överlevnad och säkerhetsstrategi riktar sig helt mot vår mamma, pappa eller den i vår närhet som är omsorgsperson.

För att vi ska överleva behöver vi omsorg i form av mat, värme och någon som ger oss trygghet.

Vi knyter an till dem som vi föds in med, i en omgivning. Särskilt påverkas vi under våra första år, då hjärnan är mest formbar. Ursprunget till att många har problem idag i nära relationer, hittar vi i våra tidigaste relationer. Vi var beroende av någon för att känna oss trygga. Vi väljer inte om vi ska knyta an eller inte, det är något som sker automatiskt. 

Om din omsorgsperson (mamma, pappa eller annan) inte reagerar på dina behov, börjar barnet att hitta på strategier för att få närhet och trygghet. Allt för att säkra sin överlevnad.

Säkerhetsstrategier- att undvika att känna

Vi utvecklar strategier för att bevara relationer och dessa strategierna följer med oss genom livet. Strategierna blir som en mall eller en gammal film över hur du reagerar och agerar om du upplever hot eller osäkerhet. I vuxenlivet fortsätter dessa mönster med nya relationer med mallen eller den gamla filmen som skapades under dina första levnadsår.

Mönstret fortgår och det blir svårt att lita på andra människor, vi vill undvika smärta vid separationer, emotionell distans, gör sig oberoende, vill inte visa oss svaga och så vidare.

Exempel på vad otrygghet kan utrycka sig som:

  • Svårt att lita på andra
  • Klängighet
  • Aggressivitet
  • Bekräftelsebehov
  • Visar inte känslor vid separation
  • Blandar ihop nuet med barndomen

Dessa beteenden gör att vi förlorar att få tröst, känna samhörighet, få nära och ömsesidiga relationer. 

Läkningen

Vi kan läka oss och ändra strategierna genom att utveckla en så kallad trygg bas. Du behöver lära dig och skapa nya inre strategier för dina och andras känslor. Du behöver skapa värme mot dig själv det som du inte fick som barn. När du har en egen trygg bas, kan du med egen förmåga skapa trygga och nära relationer. 

I ovisshetens land lär vi oss att bita ihop, att bli den duktiga pojken eller duktiga flickan som inte visar hur vi egentligen känner.

Det är viktigt att vi lär oss att förstå och sätta ord på våra känslor. Att det dessutom är okej att både vara arg, ledsen och frustrerad, och att vi inte gör dessa känslor fel.

Tänk om vi inte ska döma känslor som RÄTT eller FEL?