Veronica Carlson Kommunikationscoach

En inblick ifrån skogsterapi:

Jag ser när frågan träffar – frågan som styr rakt in, in under barriärer och skyddsmekanismer. Hon kan inte värja sig. Alla skal, skydd och rädslor finns inte där just då. Hennes kropp vacklar till, vi känner båda träffen rakt in i sanningen och hennes reaktion är snabb. Jag ser den.

Jag pausar och väntar in att hon ska få känna hur hennes sanning känns. Hennes sanning. Jag hukar mig och lutar mig mot en tall och låter åratal av misstolkningar få ett nytt perspektiv. När hon ser sin sanning blir hon mjuk, genuin och öppen. Hennes läkning börjar där.  Det här är det vackraste jag vet !

Processa ”små t” trauma

En av de mest meningsfulla sakerna för mig är att hjälpa mina klienter att processa “små t” trauma. ( starka negativa erfarenheter som förändrade sin syn på sig själva). Ekon med en mamma eller pappa som sa – Du kan inte sjunga/rita  Måste du ändra allt hela tiden ? Måste du vara så högljudd? Hur ser du ut egentligen? 

Alla dessa ekon som fortsätter att styra ditt vuxna jag, för att du har fastnat i en föreställning om att de hade ”rätt”. ”De är vuxna och vuxna vet saker, och kan allt” .

Just transformeringen från ”imaginära sanningar” från ett barns perspektiv som du som vuxen får nytt perspektiv på är det mest kraftfulla som finns.

Sluta slå på dig själv om att du är fel. Tänk om du bara har imaginära sanningar från din barndom som referenspunkter?

Transformerande process – Skogsterapi

Nu tar jag i min coaching hjälp av skogens rum och kroppens rörelse. Jag vill genom rörelsen och naturen komma ifrån dina ”go to ” strategier. Skogen är en naturlig plats för läkning,  I Japan har de utvecklat något de kallar Shinrin Yoku dvs. skogsbad. ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” det handlar om att återknyta kontakten med naturen.

Jag kallar mina processer för Skogsterapi för för att återknyta kontakten med dig. 

En transformerande process som ger bestående insikter för förändring. Du får perspektiv på de referenspunkter som präglat dig och dina mönster idag. Dina präglingar som skapar djupa osynliga begränsningar förändras genom ”Restory your story” Du får ett annat perspektiv – ett nytt sätt att se.

Mitt WHY är att guida människor genom verksamma processer mot att hitta sin instinkt, intuition för att leva ett liv utan omedvetna präglingar, dömande om sig själv och stagnation.

Till ett liv i mer frihet genom att vara du! 

Bokning av dessa träffar sker just nu i Trosa med omnejd.

Veronica Carlson

0733 65 11 68

Mer om mig