intuition

Intuition är min inre visdom utan kognitiv eller verbal röst. Något jag bara vet utan att kunna sätta något ord på känslan. Några säger att de följer sin magkänsla, något som skulle kunna vara en instinkt. Du har har en inre intelligens. En II. Din inre intelligens.

Att våga lita på sin intuition är inte alltid lätt, oftast kommer det en tanke och stör din känsla, då tappar du den genuina responsen på din reaktion.

När dina tankar kommer in och försöker övertala dig att göra något annat som den brukar göra så handlar det om att hjärnan helst gör det den alltid har gjort och då blir den lugn, även om det inte är ”rätt” sak att göra.

Intuitionen är din inre visdom –  när du lyssnar på den utan att tillåta avbrottet från dina  tankar följer du ditt inre vetande utan kognitiv förankring. Kroppens alla nervtrådar vet mer än vad du tror.

Intuition är en gåva du är född med, den gåvan förstör vi när vi förlitar oss mer på omvärlden än vår gåva.

Har det hänt dig?

Det har säkert hänt dig flera gånger att du vill följa din direkta respons och din magkänsla. Så kommer dina tankar in och styr bort dig ifrån din första genuina intelligens. Vilket gör att du gör något annat. En stund senare eller ett par dagar senare så tänker du. – Jag visste väl det varför gjorde jag inte så?
Där har du din inre intelligens. Våga lyssna mer på vad den säger dig.
Vad hör du?

Forskningen säger på Youtube