Jag känner mig själv. Att känna sig själv ger en trygghet, en trygg bas. Att ha självkänsla är som att ha självvetenskap. Jag har vetskap om mig själv.

För att bli certifierad coach har jag själv genomgått terapeutiskt arbete. Den enklaste förklaringen varför är: att först känna sig själv för att sedan kunna känna andra.

Det som finns i mig, finns i dig

Jag har arbetat med mina känslor från olika perspektiv, lagt upp dem på bordet och tittat på dem, bearbetat dem och accepterad det som behövs accepteras. Så fort en ny känsla bubblar upp till ytan från botten av mitt inre, har jag arbetat med dem ur ett terapeutiskt perspektiv, vilket lärt mig mer om mig själv.

Idag använder jag kunskapen för att få andra att hitta sin inre känsla och vägledning.

Vår gemensamma start i livet

Vi har alla fått olika start i livet. Det sätt du blivit mött av dina föräldrar som bäbis präglar dig resten av ditt liv. Som spädbarn hade du känslor och behov som antingen bekräftades, ignorerades eller inte lades märkte till. Redan då lärde du dig hur du relaterar till andra och vad du behövde göra eller vara, för att få uppmärksamhet och bekräftelse för få dina behov lösta. Under dina första sex levnadsår, samlade du ett antal filmer i ditt inre filmarkiv. Filmerna handlar om hur du relaterar till andra. Filmerna fortsätter sen genom livet att spelas upp som ett inre manus i relationer och situationer.

Det är känslor och präglingar från den tiden som barn som styr ditt handlande i livet idag.

Om prestation och bekräftelse

Har du gått igenom livet genom att prestera, leverera och få bekräftelse av andra för det du gör?  Bakom prestation och jakten på bekräftelse finns din överlevnadsstrategi som kan vara ”Jag gör” För att ”få”synas och finnas presterar du. Strategin i sig, gör att du lämnar dig själv och söker bekräftelse utifrån, för att bekräfta för dig själv att du duger.

Att prestera och leverera i sport, arbete eller i sin egen familj stärker ditt självförtroende.Prestationsinriktat självförtroende kan fungera så länge som du har något att prestera för, som jobb, karriär, tävling etc. När du gör en förändring i livet som t.ex. byter jobb, säljer företaget, separerar eller att barnen flyttar hemifrån får du kanske inte bekräftelsen som du söker av andra.

Om du har ett prestationsinriktat självförtroende kan dina hörnstenar komma ur balans och du känner inte igen dig själv. Du känner tvivel, rädslor kanske till och med ensamhet. Det är därför självkänslan är viktig. När självförtroendet sviktar av någon anledning ger självkänslan dig din trygghet. Att ha en god självkänsla är som att ha en inre stark kraft. En inre trygghet, där oavsett bekräftelse eller uppmärksamhet av andra, så är du dig själv.

Vem är du ?

Om du undrar vad du vill och vad du drömmer om?  Så börjar det med att hitta din självkänsla. När du har din självvetenskap,  vet du mer om dig själv och vad du vill.

Att veta vad man vill dvs. hitta ditt Dharma eller din livsuppgift, behöver du först få insikten om vilka skyddande lager som du själv satt upp. Bakom skydden finns du. När du börjat att släppa på skydden kommer ditt sanna jag fram mer och mer.

Dessa skyddande lager finns för att försvara dig själv mot omvärlden för att undvika att bli sårad, svek eller att bli lämnad. Jag hjälper människor dagligen att se sina egna val, strategier ur ett anknytningsperspektiv. Jag ser när insikten landar, och insikten i dig leder till att du får mer kunskap om dig själv och hur du agerar och reagerar i livet.

Det händer fina saker i människor när vi släpper bekräftelsebehovet utifrån och lyssnar på den inre lilla rösten. En röst som kanske viskar eller i vissa fall inte ens hörs eftersom att hjärnan och kroppen har inte lyssnat på sig själv under många år.

I dig finns det lilla barnet.  I början fick jag vara otroligt lyhörd för vad lilla Veronica ville. Jag har lyssnat på min inre röst och tränat mig länge på att lyssna, jag är i samklang nu. Jag och mitt inre.  Det är mitt recept för ett friare liv. Ibland när jag har utmaningar i livet, arbetar jag med att vara ännu mer i närvaro för att inte gå till mina överlevnadsstrategier.

Vill du veta mer eller träffa någon annan som arbetar som jag, kan jag rekommendera min kollega Jessica Glenmark.  Vi har samma kunskaper och jag rekommenderar henne varmt.

Tillsammans driver vi företaget Work in Progress där vi arbetar med företag inom ledarskapsutveckling och kommunikation.

Vill du läsa något i ämnet har många valt att läsa Den Mörka hemligheten eller Hemligheten av Egil Linge och Dan Josefsson.