Jag har ett par klienter som kommer till mig som har utmattningssyndrom, eller hjärnstress som många kallar det. Vår kropp har mekanismer för att hantera stress men när stresspåslaget pågår under lång tid kommer vårt kemiska system i obalans, kroppen och hjärnan blir extremt trött.

Nu ska jag inte gå in mer på själva stressen utan mer om de mönster och loopar som många klienter hamnar i. En av de klienter som går till mig, jag kallar henne Lisa. Hon har tidigare gått i terapi för utbrändhet för ungefär 6 år sedan.

Hon har sedan dess bytt arbete och skilt sig när Lisa träffar mig för första gången i januari så berättar hon om att symtomen börjar likna dem hon hade för 6 år sedan. Hon är oroad och vill inte in samma situation en gång till.

Vårt samtal kom att handla om rädsla och hennes historia, mönster i nuet som liknar Lisas historiska mönster. Lisa tolkar nuet, utifrån som något från det förflutna, och använder ett gammalt sätt i nuet. Lisa får i hemuppgift att skriva ned situationer där hon känner inte räcker till. I det lilla och det stora. När hon har gjort sin lista ska hon fortsätta samla fakta. Allt för att hon ska få ett underlag för att hitta nya sätt att hantera kommande situationer på.

Hennes jobb är att skaffa sig kunskap om sig själv och hur hon agerar och reagerar i olika situationer.

Allt för att leda Lisa mot trygghet och självkänsla.

Kunskap om dig själv är också makt. Makten att veta vad du går igång på och hur du reagerar. När du vet det, kan du lära dig nya sätt och metoder för att förbättra din livssituation.

Du kan inte styra din omvärld däremot kan du styra hur du reagerar mot den. 

Vill du arbeta också bli mer medveten om dina mönster och loopar?

Mejla mig på veronica@iamveronica.se 

Mer om Veronica