Våren 2017 började jag fundera på hur mycket vi eller rättare sagt hur lite vi fokuserar på återhämtning.

De flesta av oss  planerar träningsdagar, träningsresor, utmaningar och allt som vi gör för att bli bättre på en sport eller en aktivitet. Jag började formge ett projekt där jag bjöd in ett antal personer att medverka i projektet Återhämtning för Atleter.

Projektet handlade om att undersöka hur atleter återhämtar sig.

Hur deras sömn, träning och återhämtning såg ut. Jag var nyfiken på följande frågor och områden.

Har du tänkt fokusera på din återhämtning? De flesta fokuserar på att planera träningen men hur ser din planering för återhämtning ut?

Jag är nyfiken på om ett hjälpmedel för effektivare återhämtning fungerar för fler än mig?

Jag erbjöd under cirka 2 månader att arbeta aktivt med återhämtning genom att få Access Bars­™.

Tillsammans mäter vi nuläge och under perioden tittar vi på dina resultat som sömn, smärtor och träning.

Urval

Kriterier för urval för att vara deltagare var att de ska träna cykling eller löpning minst 4 ggr/ vecka. Förutom sin uthållighetssport utövade deltagarna även crossfit, simning och t.ex. gym.

Projektet start

Inledningsvis fick projektdeltagarna besvara ett självskattningsformulär med frågor, kring sömn, smärtor och återhämtning. Frågor och formulär som jag använder mig i KBT terapi för att strukturera upp svar och resultat.

Ingen av deltagarna hade inledningsvis ingen planerad återhämtning under en vanlig vecka utan ville delta i projektet för att se vad återhämtning kan ge dem om de inkluderar det som ett aktivt val.

Ingen av deltagarna hade smärtor i kroppen direkt kopplade till utmattning, sömnbrist eller liknande. Ingen av deltagarna hade naturliga pauser i vardagen och eller inga direkta tankar på hur de skulle kunna återhämta sig mer än sömn.

Behandling och resultat

Deltagarna fick en 60 minuter Access Barsbehandling veckan. Efter 8 veckors behandling besvarade deltagarna ett självskattningsformulär med samma frågor.

Jämförelser före och efter behandlingsperiod

Några jämförelser inledningsvis mot avslutad behandlingsperiod.

Sömn

2 av 3 deltagare fördjupande och förbättrade sin sömn under behandlingsperioden.

3 av 3 förbättrade sin insomning på en träningsdag

Träning

2 av 3 fick förbättrade träningsresultat.

3 av 3 kände sig mer sällan tom och utmattad innan träning.

Återhämtning

 2 av 3 förbättrade sin återhämtning, genom mer vila i vardagen och Bars.

Övriga upplevda resultat:

  • Piggare efter träning
  • Lugnare puls dagen efter behandling
  • Avslappnad i vardagen.
  • Upplever harmoni vid träning
  • Ett simningspass i direkt anslutning till en behandling. Pulsen var mycket lägre än vid ett vanligt pass ändå slogs två personliga rekord efter varandra på 1km och 2 km. Simningen gick felfritt utan kamp, lugn inombords med ett snabbt resultat.
  • Känner sig mer tillfreds
  • Upplever harmoni och ett inre lugn
  • Mindre irritation
  • Mina nära relationer upplever att jag är lugnare.

Alla deltagarna valde att vara anonyma genom hela projektet vilket också gav mig ett lugn att fokusera helt på projektet.

Vill du gå ett program där du fokuserar på din återhämtning under 8 veckor? Kontakta mig för mer information.

Veronica Carlson

Certifierad Coach inom KBT & Mentalisering. Utbildad i Access Bars­™. Föreläser om stress & kommunikation.

Mer om Access Bars här:

ACESS Bars som återhämtning och mountainbike