Någon säger något till dig som är oförskämt eller avsett att såra dig.

Istället för att gå in i en omedveten reaktion eller negativitet som exempelvis gå till reaktion, angrepp eller försvar eller dra dig undan, låter du det passera rakt igenom dig.

Erbjud inget motstånd. Det är som att det inte finns någon som kan bli sårad. Det är förlåtelse. På det sättet blir du osårbar. Du kan fortfarande säga till den här personen att hans eller hans beteende inte är acceptabelt, om det är vad du väljer att göra.

Den här personen har längre ingen makt över ditt inre tillstånd.Då har du tillgång till din kraft och styrs inte av någon annan inte heller av ditt ego.

Oavsett om det är en översvämning, en jordbävning, din ex man, eller förlust av dina ägodelar.

Är motståndsmekanismen densamma.

Låt det passera rakt igenom dig. Skapa inte ett motstånd. 

Tolkat ur – lev livet fullt ut- Echart Tolle