drivkrafter

De 7 drivkrafterna

Att veta vad som motiverar människorna i din arbetsgrupp och på ditt företag underlättar beslut och val av belöningssystem. Är det pengar, bekräftelsen, att du gör gott här på jorden, eller är en rättvis värld allt som betyder något?

Om en person till exempel motiveras av drivkraften Självförverkligande och den Ekonomiska drivkraften ligger längst i rang. Hur belönar du den medarbetaren? Högre lön? De flesta älskar att få högre lön så ingen kommer att tacka nej till det.

Fast, hur är det egentligen?

Om en person som har självförverkligande som främsta drivkraft är de mer intresserade av den personliga utvecklingen än pengar i sin grund. De värderar helt enkelt att lära sig nya saker högre än ekonomi.

Här finns en ingång på ett alternativt sätt att belöna dina medarbetare.

Självförverkligande som främsta drivkraft

 • Lära nytt på jobbet varje dag
 • Kreativt språk/uttryck
 • Nya idéer
 • Visionära idéer
 • Man får uttrycka sig fritt
 • Positivt gensvar på idéer
 • Personlig utveckling

En person som har Ekonomisk som främsta drivkraft?

För en person som har Ekonomisk som drivkraft, fungerar inte en klapp på axeln och nya spännande arbetsuppgifter. Har din medarbetare en ekonomisk drivkraft är det andra parametrar att beakta.

Ekonomisk som främsta drivkraft

 • Investeringar ger förväntat utfall
 • Erkännande för god resursanvändning
 • Ett lockande belöningssystem
 • Hitta det bästa erbjudandet
 • Slösa inte med tid eller pengar

Jag har genomfört dessa drivkraftsanalyser i samband med rekryteringar och när gruppens dialog behöver förbättras. Det blir oftast en intressant diskussion då de flesta inte reflekterar över vad som driver dem. Det är oftast inget man går runt och tänker på, det bara är där – den inre motorn.

Är det pengar, bekräftelsen, att du gör gott här på jorden, eller en rättvis värld allt som betyder nåt?

Vet du att du belönar dina medarbetare på rätt sätt?

 De 7 drivkrafterna är:

 • Ekonomisk
 • Praktisk
 • Kunskap
 • Självförverkligande
 • Omtanke
 • Makt/Inflytande
 • Etisk/Moralisk

Analyserna kommer ifrån Ensize och heter Moroten – Drivkraftsanalys ”Varför människor handlar som de gör”