Kommunikations- och karriärcoach

Veronica är lyhörd och har en förmåga att tydliggöra kärnan i problemet och ställer de frågor som leder mig på rätt spår. Jag kan varmt rekommendera Veronica både när det gäller karriärcoaching men också frågor som rör ledarskap, konflikthantering och utbrändhet.

Johanna, Projektledare

Du klädde önskemål i handling genom att prata om olika verktyg för att nå dit. Känslan av att veta att det finns mer att använda i din verktygslåda. Ger en trygghet att veta att om inte detta funkar så finns det mer vi kan göra. Genuint intresserad och vill hjälpa – räcker långt.

Marknadschef, Mediebranschen

Du fungerar mycket bra som jobbcoach, konstruktiv och pushande samtidigt som du kan sätta dig in i situationer och känslor bra och snabbt.

A.A, Koncernchef

Välkommen hit!

Jag heter Veronica och är karriär- och kommunikationscoach.

Jag hjälper dig i ditt ledarskap och/eller dina medarbetare att hitta kraften och verktyg för att skapa ett hållbart liv på arbete och fritid. När du har samklang med din vision är det lättare att kommunicera ditt budskap.

Hur går det till?

Mina gåva är att guida människor genom verksamma processer mot att hitta sin instinkt ,intuition för att leva ett liv utan omedvetna präglingar , dömande om sig själv och stagnation.

Om Veronica

Jag är strategisk, intuitiv och konceptuell. Jag kan se bortom dina egna begränsningar och sätta ord på känslan du bär.

Min specialkompetens ligger i kommunikation och självkänsla. Jag har teoretiska beteendekunskaper i KBT och anknytningsteorin. Jag har skapat olika förklaringsmodeller och utvecklat verktyg och metoder för ökad medvetenhet. I min bakgrund är jag även diplomerad Marknadsekonom har en DIHM från IHM Business School. Jag är certifierad i  analysverktyg för opartiskt stöd i personlig utveckling och organisation.

Jag bedriver workshops i kommunikation och ledarskap. Jag coachar för karriärväxling, ledarskap, självledarskap, utveckling och förbättring av ledningsgrupper och arbetsgrupper.

Läs mer om mig

Veronica karriär-och kommunikationscoach